Planningcenter


Planning center används för planering av Pingstkyrkans verksamhet.


Deltagare i grupper (groups) loggar in till sitt råds, teams eller grupps plats med mailadress.

För övriga planeringsverktyg behövs särskild behörighet. Kontakta din ledare.