Grafisk profil


Pingstkyrkans grafska profil är grunden till all visuell kommunikation och en viktig del av ansiktet utåt.

På samma sätt som vi utmärker oss i vårt arbete och i vår kompetens ska också Pingstkyrkans kommunikation vara sammanhållen, konsekvent och tydlig. Allt
vi säger och gör påverkar hur omgivningen ser på oss. Vår grafska profil hjälper oss att kommunicera en tydlig bild av Pingstkyrkan. Alla som arbetar, ideella som anställda, ansvarar för att följa den grafiska profilen.

Genom att följa den grafiska profilen och vara konsekventa när vi kommunicerar ökar vi kännedom och identifikation om oss, och våra budskap får bättre genomslagskraft.

>> Här kan du ladda ner Grafiska manual för Pingstkyrkan Uddevalla (pdf)

>> Här kan du ladda ner guiden Att använda appen Canva (pdf)