Vår tro

Det här tror vi på!

Har du hittat hit av en händelse, är du bara lite nyfiken, söker du en Gud värd att tro på eller är du en kristen och tror på Gud sedan länge?

Alla har vi frågor kring tro! 

Här kan du läsa om vår tro.

FRÄLSNING

Frälsning betyder räddning. Frälst är den som tagit emot Jesus Kristus som sin Herre. Jesus är Frälsaren. 

Jesus kom för att öppna dörren till gemenskap med Gud. Det skedde på korset där han ger sitt liv för mig. Han dör och jag får liv. Han blir övergiven för att jag aldrig i evighet ska vara övergiven av Gud. Han tar synden i mitt liv och ger mig rättfärdigheten i sitt liv. Om jag tar emot, dvs om jag tar emot Jesus. Det är kanske för enkelt för den moderna människan som oftast vill förtjäna sin frälsning genom andliga tekniker. 

Att ta emot Jesus och bli frälst är ingen teknik. Med en enkel uppriktig bön från hjärtat om att bli frälst, om att jag tar emot Jesus Kristus och det han har gjort för mej så blir jag frälst. Orden jag säger i bön är personligt mellan mig och Jesus.

Välkommen till Jesus!

Så här kan du be om du vill bli frälst:

Jesus Kristus, jag vill ta emot dej som min Herre, jag vill ta emot det du gjort för mig på korset. Tack för din kärlek till mej trots att jag handlat fel. Förlåt mej min synd.

Jesus, tack för att du tar emot mej, tack för att jag får bli ditt barn. Inte för att jag är duktig, men genom din nåd och kärlek.

Jag litar på det du har gjort. Jag litar på dej. Jag litar på att du har frälst mej. Amen.

JESUS

Alla vet att Jesus är en bra person. Alla religioner vill ha med honom på ett hörn, men omformad efter sin syn på verkligheten. 

I Bibeln kan vi läsa vad Jesus säger om sig själv: ”Jag är vägen, sanningen och livet” - ”Jag och Fadern är ett” - ”Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa (rädda) det som var förlorat."  

Med dessa ord gör Jesus anspråk på att vara människa och Gud samtidigt, på att vara tillvarons objektiva sanning och han förklarar att han söker oss. 

Att Gud i Jesus Kristus söker upp mig för att rädda mig är kännetecknet på Guds kärlek till mig. Det Han gjort på korset för mig är klart och fullbordat. Jag får ta emot försoning med Gud och hoppet om evigt liv genom Jesus. 

Samtidigt är Jesus min bäste, alltid närvarande vän i vardagslivet.

FADER VÅR

När Jesus skulle lära oss att be sa han så här: 
Det är er egen Far ni har att göra med. Han vet vad ni behöver. Han vet det till och med bättre än ni själva. Eftersom ni har en sådan Gud som älskar er så kan ni be mycket enkelt. Så här...

Och sedan lär han oss bönen ”Herrens bön” eller ”Fader vår” som vi oftast kallar den.  
Precis samma gäller nu som då. Prova att be Herrens bön idag!

”Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.  
Låt din vilja ske på jorden, så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver.  
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.”

EN TREENIG GUD

Hur kan någon vara tre och ändå en? Vem kan förklara det? Jag behöver inte förstå allt i detalj. Det räcker att tro. Genom tron finns möjlighet att lära känna Gud personligt, alla sidor i Gud. Fadern, Sonen och Den Helige Ande. 

Jämför med ljuset. Är det inte märkligt att det rymmer alla nyanser vi ser i regnbågen? Likväl finns det och vi fascineras av dess skönhet. Med Gud är det på samma sätt. Gud är så mycket större än oss. Vem är jag att anse att Gud kan plockas isär? Det vore en liten Gud om jag som människa kunde analysera hans väsen och plocka isär honom som en docka. 

Nej, jag kan inte greppa Gud fullt, men han greppar mig fullt. Det är jag som behöver honom, hans storhet, hans helighet och kärlek i alla dess nyanser.

SYND

Synd är att missa målet. Som när jag ska skjuta en hare. Nära skjuter ingen hare. Alltså, det spelar ingen roll om jag missar med en cm eller flera meter. En miss är en miss. 

Människan graderar synd och tänker att ”det lilla var inte så farligt”.  Enligt Bibeln är synd en miss oavsett grad. Jesus sa att synd är att ”de inte tror på mig” och därmed inte tror på att han tog all vår synd på sig på korset. Tror jag på Jesus? Mitt svar på frågan avgör om jag missar målet.

BÖN

Bön är ämnat att vara det enklaste som finns. I samtal med Gud som ser allt, vet allt, läser mitt innersta som en uppslagen bok, kan jag slappna av och säga precis som det är. Det är hissnande att Gud i sin storhet vill lyssna på mig. 

I en nära relation ger man tid i samtal för att dela livet, det som ligger djupast i vårt innersta. Glädje, sorg, tacksamhet, oro, ångest, ilska – allt kan uttryckas i bön. 

Bön är centralt för att lära känna Gud. Det finns så många dimensioner av bön. Det tar ett liv att utforska. Börja idag! Precis som när du lärde känna en god vän. Första gången var det nervöst och trevande när du tog kontakt, när du hälsade första gången, när du presenterade dig. Gör på samma sätt med Gud – Han väntar på dig!

SANNING

Finns det något som är absolut sant? Kan jag själv definiera vad som är sant utifrån mina åsikter? I vår tid har sanningen blivit subjektiv.

Jesus sa: ” Jag är vägen, sanningen och livet”. Han gör anspråk på att vara sanningen. Inte en sanning. Han hävdar att han är tillvarons objektiva sanning. Genom honom kan jag se sanningen om mig själv och den värld jag lever i. Som när ljuset tänds i mörkret och jag ser. Bitarna faller på plats och livet får ett sammanhang, en mening och ett mål. 

Pröva och se om Jesus har rätt.
Vågar du?

TRO

Tro på någon innebär att lita på någon. För det krävs relation. Jag kan inte lita på någon jag inte känner. Först behöver jag tro att Gud finns. Då är vägen öppen för relation med Gud.

Tro är knutet till något jag inte kan veta till hundra procent. Jag får lita på att min vän står för sitt ord.

Är det inte märkligt att Gud lagt relationen till människan på den våglängden?

Tro kan alla, även ett barn, det krävs ingen speciell talang för det. Visst finns det frågor som är svåra, men Gud är större än våra varför. Därtill har han blivit människa i Jesus Kristus. Han har smakat det svåra i livet som vi möter. Han har gett sitt liv för mig. Han har uppstått för mig. Det går att lita på honom. Han är värd att tro på.

NÅD

Benådad är den som får nåd, den som blir frikänd trots skuld. Det är domaren som ger nåd. I livets rättegång är vi alla åtalade, vi bär alla på skuld.

Men Gud blev människa i Jesus Kristus för att ta min skuld på sig när han som var utan skuld ger sitt liv på korset för mig. Det är som att domaren kliver ned och låter sig dömas för att jag ska gå fri.

Det var jag som skulle blivit uppspikad. Det hade varit min rättmätiga dom. Men Gud älskar oss. Guds nåd är det djupaste uttrycket för Guds kärlek till människan. Nåden genom Jesus är hörnstenen i relationen till Gud.

HELANDE

Jesus Kristus har all makt i himmel och på jord. Han kan hela varje sjukdom eller skada hos varje människa. Men livet på jorden är inte detsamma som det eviga livet i himlen. Vi får inte fullständig hälsa på jorden, vi får inte evigt liv på jorden.

Många får bönesvar och blir helade. Många dör i väntan på bönesvar utan att ha blivit helade. Ett helande kan bli en ögonöppnare och leda till tro på Jesus som Herre och Gud. Den som inte vill ta emot Jesus kommer alltid bortförklara ett helande som fake. Därför handlar tron djupast sett om vad du vill. Inte om sensation.

Det största miraklet är när mitt namn blir uppskrivet i livets bok. Det sker när jag tar emot Jesus Kristus som min Herre. Som svar på bön av fri vilja från mig. Med det sagt får jag fortfarande be till Jesus om helande i detta liv på jorden. Ja, Bibeln säger att jag får berätta alla mina önskningar för Gud.

GOLGATA KORS

Korset gjort av trä nyttjades som avrättningsmetod under Romarrikets tid. För juden är den som hängs på trä förbannad. För muslimen är korset en skam. För den som praktiserar nyandlighet är korset en symbol för nederlag.

För mig är det platsen där Gud bevisar sin kärlek till mig. Han gick hela vägen. Han tog förbannelsen, skammen och led mänskligt sett ett nederlag. För min skull. Det är klart. Jag kan inte tillfoga något mer. Jag får ta emot gåvan av välsignelse, försoning, upprättelse och nytt liv från Jesus Kristus.

Han blev övergiven för att jag aldrig ska bli övergiven. Där på Golgata, en avrättningsplats utanför Jerusalem omkring år 30 eKr, skedde det som är vändpunkten för mig och alla som vill lita på det Jesus gjorde.

NÄR JAG DÖR

Alla vet att dagarna på jorden tar slut. Även om mitt liv blir långt så har det ett slut. Här på jorden. Bibeln förklarar att människans ande lever vidare. Om jag levt i gemenskap med Gud under min vandring på jorden får jag också leva i gemenskap med Gud i evighet.

Bibeln gör klart att vi har ett liv. Inte flera. Bibeln gör klart att Gud vill att alla ska leva i gemenskap med honom i evighet, men vårt val i livet avgör utgången. I himlen kommer det handla mycket om Jesus, om hans fullkomliga seger på Golgata kors som blivit vår räddning till evigt liv. Under livet på jorden vill ingen dö. Alla vill till himlen efter döden. Men inte alla har tagit emot frälsningen genom Jesus Kristus som leder till evigt liv i himlen. Har jag min sak klar med Gud? Är jag redo att dö?

En enkel uppriktig bön till Gud och saken är klar. Även i sista stund.

ETT LIV

Min stund på jorden. Om jag får leva det perfekta livet och bli gammal, bli rik och ha framgång, bli känd och hyllad eller om jag får resa till jordens alla hörn och se allt det vackra och fantastiska som finns på vår jord så kommer ändå livet att ta slut.

Bibeln säger i psalm 139 att alla mina dagar är kända av Gud innan en enda av dem kommit. Det är märkligt... Samtidigt som människan har fri vilja så vet Gud hur jag väljer eftersom han står över tid och rum, han överblickar mitt liv från start till slut. Därför, när livet inte går dig väl, när livet går sönder så vet att Gud redan är hos dig i din morgondag. 

Jesus sa: ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men ändå till sist förlorar sin själ.” Därför är hans nåd bättre än liv. Ja, hans nåd är det viktigaste jag kan få del av under detta liv. Då är min själ räddad för evigt.

HELIGHET

Helighet är det karaktärsdrag som kännetecknar Gud mer än något annat. Om jag blandar det starkaste ljuset med absolut sanning, kompromisslös kärlek och hetta som från glödande kol så påminner det om Guds Helighet. Utan Gud finns ingen helighet.

Guds helighet kan skrämma mig när mina motiv inte är rena, när jag är självisk eller bär på synd. Men genom Jesu blod får jag den renhet som gör att jag kan leva i Guds närvaro, i hans helighet utan rädsla och i total trygghet. Det präglar mig. Den jag umgås med blir jag lik.

Guds Ande helgar mig och ger mig karaktär.

NATTVARDEN

När jag tar emot nattvarden i tro på det Jesus Kristus har sagt och gjort blir det en återkoppling till Golgata kors. Där gav Jesus sitt liv för min skull. När jag tar emot brödet tar jag emot att Jesus bar min synd i sin kropp upp på korset. När jag dricker vinet tar jag emot att Jesu blod rann på korsets trä för min synd. Han dog och gav mig nåd och liv.

Han som var utan synd tog min synd så jag blir ren och han ger mig sin rättfärdighet. Liksom bröd och vin kommer in i min kropp kommer Jesus in i mitt liv. Men utan tro på Jesus Kristus är det fortfarande bara en bit bröd och vin. Därför är nattvarden en måltid för den som vill lita på Jesus.

En handling i tro och i gemenskap med syskon i tron till rening från synd med ett ljust hopp om en evighet i himlen tillsammans med Jesus Kristus.

VARIFRÅN KOMMER GUD?

Den frågan ställer ofta ateisten till den som tror på Gud. Den verklighet vi lever i med tid och rum och materia hänger intimt samman. Inget av dessa tre kan existera för sig själv. Tid och rum och materia måste alltså bli till i exakt samma ögonblick. Det betyder att Gud som skapare står över tid och rum och materia.

Den Gud vi möter i Bibeln är evig, utan slut och utan början. För Gud finns ingen begränsning av tid eller rum eller materia. Människan däremot lever i dessa dimensioner. Frågan ”varifrån kommer Gud” ställs utifrån ett mänskligt perspektiv där allt som finns har orsakssamband.

Tanken att det finns en intelligent personlighet som är bortom tid och rum är inte ologisk, men den är större än mänsklig vishet. Därför får vi lära känna den Gud som är genom tro.

I EVIGHET...

Ta bort hundratusen år från en evighet. Hur mycket har du kvar? En evighet. Evighet är ett begrepp som övergår mitt förstånd som människa. Gud är evig. Han är utan början eller slut. Han står utanför tid och rum. Det måste vara så att han som skapat tid och rum är över tid och rum.

Guds kärlek till mig är evig. Hans nåd är evig. Himlen är evig. Där finns ingen död, ingen synd, ingen ondska. Gud kommer torka alla tårar, det finns gott om tid till det... När någon dör säger man att ”hon gick ur tiden”. Det är sant. Vi går in i evigheten.

Var vill du tillbringa evigheten?

Vi tror att alla kan växa både i sin tro och som människa. Därför vill vi utmana dej att ta ett nästa steg.
http://www.uddevalla.pingst.se/nasta-steg

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har fler frågor eller vill veta mer. 
http://www.uddevalla.pingst.se/kontakt


Trosbekännelsen


Den Apostoliska trosbekännelsen (pdf)
Den Nicenska trosbekännelsen (pdf)


Det här är Pingstkyrkan

Pingströrelsen representerar en klassisk kristen tro som är präglad av den speciella profil som internationellt kallas "pentekostal" teologi och praxis.

Utmärkande för en praktisk teologi av klassisk pingstväckelsekaraktär är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.
Pingströrelsen har växt fram kring denna gemensamma kärna i sin tro. Det betyder dock inte likriktning. Den lokala församlingens suveränitet har alltid betonats och det är ytterst i församlingarnas liv tron formas.

Sedan 2001 samverkar flertalet pingstförsamlingar i riksorganisationen Pingst – fria församlingar i samverkan. Pingsts stadgar anger att:

En gemensam teologisk hållning är utgångspunkten för församlingarnas gemenskap. Den formuleras utifrån tron på Bibeln som Guds ord; 2 Tim 3:16-17 och med mönster från Apg. 2: 41-42.
Pingst anknyter till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den Niceno – konstantinopolitanska, och är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF) samt till Lausannedeklarationen och Manilamanifestet.

Utdrag från Pingst, FFS. Läs mer https://www.pingst.se/om-pingst/var-tro/