Vår organisation

Ledning 

> Ledning

Om äldste - att leda Guds församling (pdf)

Uppdatering pågår...

 

Organisations struktur

Uppdatering pågår...

 

Riksorganisation 

Pingstkyrkan Uddevalla är en del av Pingst FFS, fria församlingar i samverkan. 

Pingst - fria församlingar i samverkan är de svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation. Ända sedan 1900-talets början har pingstförsamlingarna samarbetat för att bygga Guds rike - lokalt, regionalt, nationellt och globalt. För att stärka och strukturera det gemensamma arbetet bildades Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan år 2001. Utdrag från Pingst FFS. Läs mer