Vår berättelse

Pingströrelsens historia 

Under 1900-talets början uppstod en andlig väckelse i USA, pingstväckelsen. Denna kom till Sverige omkring år 1907 och många frikyrkoförsamlingar tog till sig denna. En del hamnade i konflikt med modersamfundet och ställde sig fria – man benämnde sig som ”fria församlingar”. Utvecklingen ledde fram till en ny kyrka - Pingströrelsen.

Utdrag från Pingst, FFS. Läs mer 

 

Pingstkyrkan Uddevallas historia

1925 samlades en handfull människor i en vaktmästarbostad i Uddevalla, till bön, lovprisning och bibelläsning. En längtan efter mer av Jesusoch dopet i den Helige Ande drog dem samman. Gud mötte dem starkt och visade sin närvaro och kraft på ett påtagligt sätt.

Under åren som följde predikades korset och Andens eld i Uddevalla, Bohuslän och långt ut på missionsfältet i andra delar av världen.

Idag är församlingen en del av Pingst, vi har ca 400 medlemmar och ett knippe av olika verksamheter. Men längtan är den samma - att människor ska få komma till tro på en levande Jesus Kristus och bli döpta i den Helige ande.

Pingstförsamlingen i Uddevalla vill vara Jesu händer & fötter där vi befinner oss. Vi tror att han har gett oss ett uppdrag och gåvor att förvalta som församling i den här staden och regionen. Vi tror inte att vi är de enda som har sanningen, utan erkänner att vi är en del av Kristi kropp som tror på Andens enhet. Vi hoppas att vi ska bidra med vår del till helheten så att Jesus blir känd, älskad och efterföljd där vi går fram. Speciellt längtar vi efter att se nya människor komma till tro genom det vi gör.

 

Pingstkyrkan Munkedals historia

Från pietistiska och herrnhutiska andliga strömningar, via en andemärkt Uddevalla kyrka och vidare till grundandet av missions- och baptistförsamlingar i Uddevalla. Ur detta startade och spreds pingstväckelsen under 20-talet i norra Bohuslän. 1949 bildas bönegruppen Filadelfia i Munkedal.

1953 flyttar gruppen från tält till sin första lokal och 1982 vidare till den nuvarande Pingstkyrkan. Många är det som tjänat på olika sätt i Munkedal under årens gång. Pastorer, evangelister och gruppmedlemmar. Gruppen har sedan starten, genom olika kanaler, betjänat människor i sin närhet och spridit budskapet vidare runt om i Bohuslän.

 

Läs mer om vår historia och bli inspirerad!

Läs mer…


 

Pingstkyrkan Kungshamns historia

Uppdatering pågår...