Det finns många olika modeller i Bibeln för hur en församling kan ledas. Pingstkyrkan har valt följande modell: Inriktning, värderingar och det yttersta ansvaret för kyrkan sköts av Församlingsledningen med Pastorsteamet i spetsen. Församlingsledningen består av representanter från Äldste, Verksamhetsledare och Styrelse. Äldste leder bön och omsorg i församlingen samt vakar över läran.

Verksamhetsledarna ansvarar för våra olika löpande aktiviteter och Styrelsen bär det juridiska och formella ansvaret i vår förening, tillsammans med årsmötet. De arbetar med ekonomin och praktiskt stödjande funktioner till hela församlingens verksamhet. Hela teamet leds av vår föreståndare och vi är knytna till externa relationer med ex Pingst och andra församlingar. Ytterst sett vill vi tro att Gud leder sin församling och vakar över sina barn...
 • Vision

  Vi vill bygga en utrustande församling fylld av Gudsmöten, Gemenskap och Glädje. Vi vill bidra till en förvandlad stad när

 • Värderingar

  GUDSMÖTENVi tror att återkommande Gudsmöten är avgörande för att formas till Hans avbild. Där i Skaparens närhet ändras prioriteringar i

 • Uppdrag & inriktning

  En utrustande församling Vi vill vara en Jesuscentrerad och Andefylld församling som utrustar lärjungar till tjänst. Vi vill predika Ordet,

 • Barn & Ungdom

  Vi vill bygga en kyrka som ger kommande generationer en bra start på livet. Vi vill att unga ska utvecklas

 • Vilka är vi?

  1925 samlades en handfull människor i en vaktmästarbostad i Uddevalla, till bön, lovprisning och bibelläsning. En längtan efter mer av

 • Hur leds församlingen?

  Det finns många olika modeller i Bibeln för hur en församling kan ledas. Pingstkyrkan har valt följande modell: Inriktning, värderingar

 • 1