Gemenskapshelg 2018 - TACK FÖR ANMÄLAN

Tack för din anmälan!

Kom ihåg att betala kostnaden för att medverka dagtid till Swish 1230499533 eller bankgiro 142-5776. Vid betalning ange ”Gemenskapshelg”, ditt namn, och det totala antalet personer betalningen avser. Betalning gäller som bekräftelse på anmälan.

Kostnad för övernattning betalas på plats på Restenäs.

Priser för att medverka dagtid

 

Lördag

Söndag

Summa båda dagarna

Barn 0-2 år

Gratis

Gratis

Gratis

Barn 3-6 år

40

20

60

Barn 7-15 år

70

30

100

Vuxen

140

80

220